Recyklace W&R

Popis recyklace

Zařízení na recyklaci se skládá z 6 čistících stupňů.

Nasávané nečistoty jsou do kalové nádrže nasávány proti zadnímu víku a v kalové nádrži dochází k usazování hrubých nečistot.

Dělící štít s otvory cca 2 cm zabraňuje pronikání velkých nečistot k hrubému sítu.

Přes samočisticí bezúdržbové síto s protiproudým proplachem se kontinuálně filtruje kalová voda od hrubých nečistot. Toto síto  z nerezového materiálu s oky 0,6- 1.0 mm je umístěno v kalové komoře a řídícím systémem je ovládáno tak, aby snímalo vodu cca 10 cm pod hladinou, na které plavou tuky a lehké látky jako papíry, vlákniny a pod . V manuálním režimu lze nastavit síto i na dno kalové nádoby.

Funkce ČIŠTĚNÍ SÍTA  umožňuje jak během recyklačního procesu tak i po skončení prací síto vypláchnout vysokotlakou vodou z VT čerpadla.

Voda nasávaná přes uvedené síto rotačním čerpadlem proudí přes baterii cyklonů, kde dojde k odloučení minerálních část,í zpět do kalové nádrže. Voda z tohoto čerpadla se rovněž používá k proplachování síta.

Z cyklonů jde odstředěná  voda do dvou velkých usazovacích za sebou řetězených nádrží s usazovací plochou cca 5 m2, kde dochází k usazení zbylých pevných látek.  V nádržích se voda odebírá vždy z povrchu a přivádí v další nádrži u dna.

Z druhé nádrže se odčerpává voda čerpadlem o výkonu cca 1 200 l/min přes baterii

4 cyklonů do nádrže pro recyklovanou vodu. Přebytečná voda přetéká zpět do usazovací nádrže.  Při odběru VT čerpadla  330 l/min  tudíž proběhne voda zhruba

3 krát baterií cyklonů.

Výkonnost tohoto recyklačního systému byla testována ve  Berliner Wasserbetrieben ( Berlínské vodárny ). Po 3 denním provozu bez doplňování čisté vody byly odebrány vzorky a proveden žíhací test  s následujícími výsledky

  • Suché látky   0,275 g / litr
  • Pevné látky  0,060 g / litr
  • Zrnitost nebyla možné zjistit.

Tyto výsledky vyhovují požadavkům výrobců VT čerpadel pro trvalý provoz. Garantujeme, že opotřebení čerpadla není větší než při práci s čistou vodou.