Nástavby speciální

AGRO

Drtící technologie

Letištní technika

Mísící a nabíjecí vozidla

Mobilní WC

Nástavby na čištění kanalizačních vpustí

Nástavby na kolejová vozidla

Požární technika

Radioaktivní odpady