Výměnná sací KCAS 3

Výměnná sací nástavba FABOK KCAS 3

Nádrž:

 • vzduchový objem 3,5 m³
 • materiál ocel
 • pevně usazená na kontejnerovém rámu se sklonem dozadu
 • horní revizní průlez DN 450
 • pevné zadní čelo s čistícím otvorem DN 300
 • 2 ks vnějších výztuží
 • kontrola hladiny skleněnými průhledítky, 4 ks
 • ve spodní části zadního čela vypouštěcí ventil FABOK DN 100, pneumaticky ovládaný ze zadní části nástavby s koncovkou pro savice DN 80

Vzduchem chlazená vývěva JUROP 102:

 • sací výkon 612 m³
 • přetlak 0,5 bar
 • vzduchový filtr na sání
 • zpětná klapka
 • automatické mazání
 • tlumič výfuku vývěvy s ekologickým odlučovačem oleje
 • primární uzávěr v nádrži proti přesátí
 • sekundární uzávěr před vývěvou proti přesátí
 • mano-vakuometr
 • čtyřcestný kohout s manuálním ovládáním
 • pohon od hydraulického okruhu nosiče

Vybavení:

 • 2 ks nerezová boční odkládací schrána na savice – otevřená
 • přední kropící lišta s manuálním ovládáním, výtlak vody z nádrže se provádí pomocí přetlaku

Barevné provedení akrylátový lak:

 • odstín dle požadavku zákazníka

Dokumentace (v českém jazyce):

 • návod k obsluze a údržbě nástavby
 • návod k obsluze a údržbě vývěvy
 • schválení MDS ČR – vozidla i nástavby pro provoz na pozemních komunikacích
 • prohlášení o shodě CE

Dle požadavků zákazníka je možné provést další úpravy výměnné nástavby popř. dodat speciální příslušenství, např.:

 • zadní otevírací čelo manuálně nebo hydraulicky ovládané
 • jištění zadního čela manuálně popř. hydraulicky
 • úprava nástavby pro převoz nebezpečných látek dle ADR
 • sací výložník boční nebo teleskopický na vrcholu nádrže
 • ovládání zadního uzávěru a čtyřcestného kohoutu pneumaticky
 • boční plastové /segmentové/ nádrže na čistou vodu
 • vysokotlaké čerpadlo pro mytí lapolů, jímek popř. pro výplach vlastní nádrže /pohon od hydr. okruhu nosiče event. samostatným benzinovým agregátem/
 • vysokotlaké čerpadlo pro čištění kanalizace
 • manuální jeřábek pro manipulaci s kanalizačními poklopy
 • výkonnější, vodou chlazenou vývěvu