Výměnná KCAPV 8

Výměnná nástavba pro zásobování pitnou vodou KCAPv 8

Nádrž:

 • objem 8.000 litrů
 • materiál nerez s atestem hlavního hygienika
 • pružně uchycená na pomocném rámu
 • revizní otvor DN 500 v horní části nádrže, zajištěn proti neoprávněnému otevření
 • manipulační žebřík u revizního otvoru od schránek nahoru
 • 2x vlnolam uvnitř nádrže
 • kontrola plnění pomocí stavoznaku umístěného za kabinou s možností kontroly z místa obsluhy
 • přepad z nádrže pod vozidlo jako ochrana proti přeplnění
 • odkládací prostory na obou stranách nádrže z nerezového materiálu, uzamykatelné, izolované a temperované nezávislým topením v šířce kabiny
 • v zadní horní části nádrže oranžový výstražný maják
 • uvnitř odkládacích boxů jsou dělící příčky
 • v nejnižším místě nádrže je umístěn odkalovací kohout 3“

Plnění nádrže:

 • spodní plnění nádrže z hydrantu přes hasičskou rychlospojku „B“ umístěnou co nejblíže dveří:
 • plnící větev slouží zároveň k vypouštění nádrže samospádem

Odběr vody:

 • z výdejního místa se třemi kulovými kohouty 1“, umístěnými v uzamykatelné nerezové schránce co nejblíže ke dveřím
 • schrána s výdejními místy je izolovaná a temperovaná nez. topením, pro práci za snížené viditelnosti je schrána vybavena osvětlením ovládacích prvků a zásuvkou 12V pro přenosný pracovní reflektor
 • tlakovou větví s rychlospojkou „C“ za pomocí distribučního čerpadla
 • výkon čerpadla max 800 l/min, výtlačná výška do 80m
 • provedení čerpadla NEREZ s potravinářským atestem
 • ovládání čerpadla z místa řidiče
 • distribuční čerpadlo, rozvody vody a nádrž jsou vybaveny vypouštěcími otvory v nejnižší části, které slouží pro úplné odvodnění systému

Zateplení nádrže a rozvodů:

 • zateplení rozvodů, výdejních míst a odkládacích schrán je dimenzováno tak, aby byla zaručena funkčnost nástavby při teplotě do – 10°C po dobu min 24 hodin

Povrchová úprava:

 • akrylátovým lakem v odstínu RAL

Příslušenství:

 • povinná výbava dle vyhlášky
 • 3x distribuční hadice v délce 1m
 • držáky na hydrantový nástavec a klíč
 • 1x požární plnící hadice 10m