Výměnná nástavba 2,4 - 4 m³ pro nouzové zásobování pitnou vodou

003

Výměnná nástavba 2,4 – 4 m³ pro nouzové zásobování pitnou vodou